Přejít na obsah stránky

Zpátky do veřejné dopravy

Na zadních sklech některých autobusů, na obrazovkách ve vlacích a v autobusech, na vybraných zastávkách a na dalších nosičích je proto nyní možné si všimnout informační kampaně směrem k cestujícím, kterou představujeme benefity cestování veřejnou dopravou. Díky tomu, že Integrovaná doprava Zlínského kraje (IDZK) má jako hlavní prvek svého loga stylizované písmeno ‚Z‘, využili jsme toto písmeno jako základ pro jednotlivé výzvy, jimiž se obracíme k cestujícím. Nabízíme jim svezení

  • Zpátky do školy
  • Za kamarády
  • Za výlety
  • Za zážitky
  • atd.

Využíváme toho, že koncem prázdnin rodiče řeší otázku, jak dopravovat do škol své děti. A my jim chceme dát najevo, ubezpečit je, že právě veřejná doprava je správnou volbou – je spolehlivá, pohodlná a bezpečná. Kampaň samozřejmě necílí pouze na rodiče dětí, ale na všechny potenciální cestující. Budeme velmi rádi, pokud se veřejná doprava stane plnohodnotnou alternativou k cestování autem. 

Podívejte se na videospot.

 

Plakáty ke stažení:

Zpátky do školy

Zpátky za výlety

Zpátky za kamarády

Zpátky za zážitky

Zpátky za kulturou

Zpátky za nákupy

Zpátky za sportem

Zpátky za zábavou

Zavřít vyhledávání

Vyhledávání

Zavřít mobilní menu