Přejít na obsah stránky

Jízdné a tarify od července 2022

Od 1. července 2022 půjde pro cesty na linkách IDZK využívat buď kilometrického tarifu, nebo tarifu zónového. Záleží na tom, jestli s námi jezdíte jen občas, nebo pravidelně

Cestuji občas = využívám kilometrického tarifu

Pokud jezdíte spoji IDZK pouze občas, u řidiče autobusu, na železniční pokladně nebo u průvodčího (když nastupujete do vlaku na zastávce bez pokladny nebo mimo otevírací dobu pokladny) nahlásíte cíl své cesty a dostanete jízdenku, za niž zaplatíte podle počtu ujetých kilometrů: cena bude od 1. července 2022 stanovena na 1,35 Kč za 1 km jízdy. K tomu je třeba připočítat jednotnou nástupní sazbu 11,- Kč. Cena jízdenky bude vždy zaokrouhlena dolů na celé koruny. Takže zatímco cesta dlouhá 10 km vás přijde na 24,- Kč (13,50 Kč + 11,- Kč - 0,50 Kč zaokrouhlení), 50 km s námi projedete za 78 Kč (67,50 Kč + 11,- Kč - 0,50 Kč zaokrouhlení). Platbu přitom můžete provádět hotovostně, mobilním telefonem (Google Pay, Apple Pay), bankovní kartou nebo prostřednictvím tzv. karty Zetka. Tuhle variantu doporučujeme, mimo jiného díky ní ušetříte při přestupu mezi spoji! Jsme taky kompatibilní s kartou Moravskoslezského kraje ODISka – takže u nás můžete k platbě použít ODISKu a naopak Zetkou zaplatíte i v Moravskoslezském kraji. 
 

Cestuji pravidelně = využívám předplatné jízdné (tzv. zónového tarifu)

Pokud spoji IDZK jezdíte pravidelně určitou trasu – například každodenně do zaměstnání nebo do školy –, pak se vám vyplatí pořídit si od 1. července časové jízdné, a to buď 30denní, nebo 7denní. Časové jízdné bude založeno na zónovém principu: Zlínský kraj bude rozdělen do 98 zón, do každé zóny bude patřit několik zastávek. Na rozhraní některých zón budou existovat hraniční zastávky spadající do více zón - pro cestování do těchto zastávek postačí mít zakoupeno jízdné pouze pro jednu z těchto zón.
Cestující si zakoupí předplatnou jízdenku pro všechny zóny, kterými cestou projíždí. V nich se pak bude moci libovolně pohybovat po všech zastávkách. Každá zóna bude mít stanovenou cenu - výsledná cena předplatné jízdenky pak  bude součetem cen těchto zón. Pokud by pravidelná cesta zahrnovala víc než 9 zón, zakoupí si cestující celokrajskou časovou jízdenku, na niž pak může jezdit po celé síti IDZK.


Na adrese www.idzk.cz/predplatne-jizdne budou postupně přibývat aktuální informace, abyste od 1. července mohli jezdit na předplatné jízdné.

Zavřít vyhledávání

Vyhledávání

Zavřít mobilní menu